Skip to main content
رانی
۱۰۷ بازدید

کامل ترین فلزیاب در نقطه زنی

فلزیاب پیشتاز
فلزیاب پیشتاز
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

کامل ترین فلزیاب در نقطه زنی
نقطه زنی در فلزیاب زمانی کامل ترین شرایط نقطه زنی را دارا میگردد که در صورت وجود ذرات مزاحم با خطا روبرو نشده یا بتواند ذرات مزاحم را از دید فلزیاب خارج نماید و کامل ترین فلزیاب برای نقطه زنی قدرت خود را در موقعیت حرکتی با سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مشخص میگردد که در اثر حرکت با سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور با اختلال در تشخیص روبرو نشود و در موقعیت طلا یا فلز مورد نظر پاسخ از خود نشان دهد و این پاسخ برای فلزات یا طلا در عمق زیاد میتواند دقت نقطه زنی فلزیاب را مشخص نماید

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34