Skip to main content
۶۰ بازدید

کامل ترین فلزیاب در نقطه زنی

فلزیاب پیشتاز
فلزیاب پیشتاز
منتشر شده در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

کامل ترین فلزیاب در نقطه زنی
نقطه زنی در فلزیاب زمانی کامل ترین شرایط نقطه زنی را دارا میگردد که در صورت وجود ذرات مزاحم با خطا روبرو نشده یا بتواند ذرات مزاحم را از دید فلزیاب خارج نماید و کامل ترین فلزیاب برای نقطه زنی قدرت خود را در موقعیت حرکتی با سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مشخص میگردد که در اثر حرکت با سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور با اختلال در تشخیص روبرو نشود و در موقعیت طلا یا فلز مورد نظر پاسخ از خود نشان دهد و این پاسخ برای فلزات یا طلا در عمق زیاد میتواند دقت نقطه زنی فلزیاب را مشخص نماید

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34