در حال بارگذاری ویدیو ...

ویدیو عملکرد پمپ لوب

spiti.ir
spiti.ir

در این ویدیو به طور کامل اجزا و مونتاژ یک پمپ لوب با چگونگی انتقال سیال نشان داده شده است.
https://www.spiti.ir

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال