در حال بارگذاری ویدیو ...

روانشناسی رفتار های نوزارد

shaghayegh darvishi
shaghayegh darvishi

بررسی رفتار های نوزادان از دید روانشناسی
بررسی روانشناسی دلایل گریه های نوزاد و بررسی دلیل خندیدن دلیل مکیدن دست و سایر رفتار های نوزدان
نحوه برخورد درست با هرکدام از رفتار های نوزاد چیست ؟
و عواقب بی توجهی به رفتار های نوزدامان در آینده کودک و بررسی روانشناسی از نوزدای تا کودکی

اگر نیاز به اطلاعات کامل تری در این زمینه دارید میتوانید مقاله مرتبط به روانشناسی نوزاد و کودک را در سایت دکتر درویشی مطالعه کنید.

https://www.drshaghayeghdarvishi.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

روانشناسی رفتار های نوزارد

۰ لایک
۰ نظر

بررسی رفتار های نوزادان از دید روانشناسی
بررسی روانشناسی دلایل گریه های نوزاد و بررسی دلیل خندیدن دلیل مکیدن دست و سایر رفتار های نوزدان
نحوه برخورد درست با هرکدام از رفتار های نوزاد چیست ؟
و عواقب بی توجهی به رفتار های نوزدامان در آینده کودک و بررسی روانشناسی از نوزدای تا کودکی

اگر نیاز به اطلاعات کامل تری در این زمینه دارید میتوانید مقاله مرتبط به روانشناسی نوزاد و کودک را در سایت دکتر درویشی مطالعه کنید.

https://www.drshaghayeghdarvishi.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/