Skip to main content
۳۳ بازدید

  • |m|e
  • حدیث
  • Adrian:)

نظافت آخر سال

آشپزباشی
آشپزباشی
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

خونه تکونی عید از رسوم قدیمی ما ایرانی هاست که گرچه خود این عمل برای حفظ سلامت افراده، اما نکاتی رو حین انجامش نیز باید رعایت کرد تا به سلامت خودتون آسیب وارد نکنید!