Skip to main content
متین
۳۴ بازدید

فلزیاب فیلترینگ

فلزیاب پیشتاز
فلزیاب پیشتاز
منتشر شده در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۷

فلزیاب فیلترینگ
فلزیاب که بخواهد حذف ذرات را به انجام رساند باید دید راداری برای تفکیک داشته باشد و این نوع فلزیاب ها میتواند فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری فرکانسی یا فلزیاب تصویری با اصول تشخیص فرکانس باشد و فیلترینگ در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تعیین یا تغییرات تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD در کنار تنظیمات مانند ریگاوری اسپید RECOVSREY SPEED یا وی دی ای سینس VDI SENS به انجام میرسد.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34