Skip to main content
۱۲۵ بازدید

وضعیت خیابان دارایی و ازدحام خودروهای امدادی در تبریز

پایگاه خبری گلونی
کانال تایید شده پایگاه خبری گلونی
منتشر شده در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

این آتش سوزی در بخش‌«ایکی قاپیلی» بازار تبریز رخ داده و ۱۵۰ الی ۲۰۰ مغازه در این بخش از بازار وجود دارد.