Skip to main content
نماوا
۲۱۲ بازدید

دکتر الهی قمشه ای - شیطان - پیوند خدا با همه کائنات حتی با شیطان

jahane hastii
jahane hastii
منتشر شده در تاریخ ۸ تیر ۱۳۹۸

دکتر الهی قمشه ای - شیطان - تعصب خدا برهمه کائنات حتی بر شیطان