در حال بارگذاری ویدیو ...

آشنایی با تجهیزات زیر ساخت مسی و فیبرنوری

آونگ
آونگ

زیرساخت شبکه را می توان از لحاظ تکنولوژی استفاده شده در آن به دو دسته بندی کاپر ( مسی ) و فیبرنوری (Fiber) تقسیم بندی کرد. می توان در زیرساخت یک شبکه از هر دو نوع این تجهیزات استفاده کرد. این ویدیو با تجهیزات زیر ساخت و نوع مصرف آن ها بیشتر آشنا می شویم.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

آشنایی با تجهیزات زیر ساخت مسی و فیبرنوری

0 لایک
0 کامنت

زیرساخت شبکه را می توان از لحاظ تکنولوژی استفاده شده در آن به دو دسته بندی کاپر ( مسی ) و فیبرنوری (Fiber) تقسیم بندی کرد. می توان در زیرساخت یک شبکه از هر دو نوع این تجهیزات استفاده کرد. این ویدیو با تجهیزات زیر ساخت و نوع مصرف آن ها بیشتر آشنا می شویم.

آموزش