Skip to main content
تک بلیط
۶۸ بازدید

روایت روحانی از کاربرد"زبان سرخه ای"

خلیج همیشگی فارس
خلیج همیشگی فارس
منتشر شده در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۹۷

روحانی: از زبان سرخه ای هم در دفاع مقدس و هم در مذاکرات هسته ای استفاده می کردیم.