در حال بارگذاری ویدیو ...

او اس تی زیبای ملکه اشک ها به نام 'Isaac Hong(홍이삭) - Fallin'

کفشدوزکꀎ
کفشدوزکꀎ

[MV] Isaac Hong(홍이삭) - Fallin'


خیلی عالی ان
روزهای با تو و تمام لحظه هاش
درخشان ترین روزهان برای من
حسابشون از دستم در رفته
تمام زمان هایی که گذشتن
تنها خاطره تویی
فقط قلب من داره شکوفه میزنه
توی باغچه تو

دارم عاشق میشم
دارم عاشق میشم
حتی تو این لحظه
عمیق تر
شیفته ات میشم
تو گفتی، تو بهم گفتی
هیچ وقت منو ترک نمیکنی
بدون تو من هیچم
عاشقت میشم ، عاشقت میشم
هر روز و هر شب

گرم تو آغوشم میگیرمت
با تمام احساسم
مثل لحظه اول ، دوباره
خاطرات تار ، یک دو
من جز به جزشونو یادمه

دارم عاشق میشم
دارم عاشق میشم
حتی تو این لحظه
عمیق تر
شیفته ات میشم
تو گفتی، تو بهم گفتی
هیچ وقت منو ترک نمیکنی
بدون تو من هیچم
عاشقت میشم ، عاشقت میشم
هر روز و هر شب

میخوام احساساتمو حتی
بیشتر از این ابراز کنم
تمام روزهایی که قراره بیان
به تو

دارم عاشقت میشم
دارم عاشقت میشم
تو قلبم نگهت میدارم
دارم عاشق میشم
دارم عاشق میشم
یه بار دیگه میخوام بهت بگم
دارم عاشقت میشم

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

او اس تی زیبای ملکه اشک ها به نام 'Isaac Hong(홍이삭) - Fallin'

۱۳ لایک
۰ نظر

[MV] Isaac Hong(홍이삭) - Fallin'


خیلی عالی ان
روزهای با تو و تمام لحظه هاش
درخشان ترین روزهان برای من
حسابشون از دستم در رفته
تمام زمان هایی که گذشتن
تنها خاطره تویی
فقط قلب من داره شکوفه میزنه
توی باغچه تو

دارم عاشق میشم
دارم عاشق میشم
حتی تو این لحظه
عمیق تر
شیفته ات میشم
تو گفتی، تو بهم گفتی
هیچ وقت منو ترک نمیکنی
بدون تو من هیچم
عاشقت میشم ، عاشقت میشم
هر روز و هر شب

گرم تو آغوشم میگیرمت
با تمام احساسم
مثل لحظه اول ، دوباره
خاطرات تار ، یک دو
من جز به جزشونو یادمه

دارم عاشق میشم
دارم عاشق میشم
حتی تو این لحظه
عمیق تر
شیفته ات میشم
تو گفتی، تو بهم گفتی
هیچ وقت منو ترک نمیکنی
بدون تو من هیچم
عاشقت میشم ، عاشقت میشم
هر روز و هر شب

میخوام احساساتمو حتی
بیشتر از این ابراز کنم
تمام روزهایی که قراره بیان
به تو

دارم عاشقت میشم
دارم عاشقت میشم
تو قلبم نگهت میدارم
دارم عاشق میشم
دارم عاشق میشم
یه بار دیگه میخوام بهت بگم
دارم عاشقت میشم