Skip to main content
۶۹۳ بازدید

تایم لپس رویش گلهای زیبا / رسانه تصویری وی گذر

رسانه تصویری وی گذر
رسانه تصویری وی گذر
منتشر شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۵

ل سرخ یا رٌز گیاهی پایا از خانواده گُل سُرخیان یا رزاسه (Rosaceae) است. به این گیاه گل محمدی ، گل سوری ، یا وَرد نیز گفته می شود. بیش از 100 نوع گل رٌز وجود دارد که اکثر آنها بومی آسیا هستند