در حال بارگذاری ویدیو ...

خودت درستش کن (:

۱۵ نظر
گزارش تخلف
Malek
Malek

خراب کرده ام آقا خودتـــ درستش کن
امید آخـر دنیا خودتــــ درستش کن
****
نمانده پشتـــ سر مـن پلی که برگردم
خراب کرده ام آقا خودتــــ درستش کن
****
ببین چگونه به هم خورده کــار من ماندم
به حق حضرتــ زهــرا خودتــ درستش کن
****
گرفت دست مــرا هرکسی ، زمینم زد
شکست بال و پـرم را خودتـــ درستش کن
****
سفال توبـه خـود را شکسته ام از بـس
تر کــ ترکــ شده اما خودتــ درستش کن
****
اگرچه پیش تـو در خلوتــ آبرویم رفت
برای محشـر کبری خودتــ درستش کن
****
ثمـر نداده درخت الهی العفـوم
به پیش صاحب نجوا خودت درستش کن
****
شکسته بال و پـر مـن ولی دلـم تنگــ است
سفـر به کرببلا را خودتـــ درستش کن
****

تا وقت دارم باشم بیا !

نظرات
Loading...