Skip to main content
۱۷۷ بازدید

معرفی اتوماسیون اداری پیوست

گروه نرم افزاری پیوست
گروه نرم افزاری پیوست
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵

اتوماسیون اداری پیوست، نرم افزاری کاربردی است که برای مدیریت گردش کارها و مستندات در سازمانها و شرکتها استفاده می شود. این نرم افزار، دستیار الکترونیکی مدیران و پرسنل سازمان می باشد و می تواند امور رسمی و غیر رسمی سازمانی را مدیریت نماید.