در حال بارگذاری ویدیو ...

آموزش ورد - بخش دهم - کار با قطعه تصاویر

مدرسه دیجیتال عرفان تاتس
مدرسه دیجیتال عرفان تاتس

اضافه کردن ورد آرت
اضافه کردن یک عکس
اضافه کردن یک تصویر صفحه
اضافه کردن یک تصویر کلیپ آرت
اضافه کردن یک شکل
اضافه کردن یک جعبه متنی
جابجا کردن یا تغییر دادن اندازه یک قطعه تصویر
بریدن یک عکس
چرخاندن یک قطعه تصویر
تصحیح روشنایی و تقابل رنگ یک عکس
اصلاح رنگ یک عکس
تغییر دادن رنگ یک طرح
اضافه کردن سایه به یک قطعه تصویر
ساختن یک قطعه تصویر سه بعدی
به کار بردن سبک برای یک قطعه تصویر
به کار بردن یک رنگ خط دور برای قطعه تصویر
چینش متن و قطعه تصاویر
چینش متن دور یک قطعه تصویر
کار با نمودار های ترتیبی

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

آموزش ورد - بخش دهم - کار با قطعه تصاویر

۰ لایک
۰ نظر

اضافه کردن ورد آرت
اضافه کردن یک عکس
اضافه کردن یک تصویر صفحه
اضافه کردن یک تصویر کلیپ آرت
اضافه کردن یک شکل
اضافه کردن یک جعبه متنی
جابجا کردن یا تغییر دادن اندازه یک قطعه تصویر
بریدن یک عکس
چرخاندن یک قطعه تصویر
تصحیح روشنایی و تقابل رنگ یک عکس
اصلاح رنگ یک عکس
تغییر دادن رنگ یک طرح
اضافه کردن سایه به یک قطعه تصویر
ساختن یک قطعه تصویر سه بعدی
به کار بردن سبک برای یک قطعه تصویر
به کار بردن یک رنگ خط دور برای قطعه تصویر
چینش متن و قطعه تصاویر
چینش متن دور یک قطعه تصویر
کار با نمودار های ترتیبی

آموزش