Skip to main content
زولا
۴۵ بازدید

صرفا خواندن دعا بدون اینکه معنیشو بفهمیم ثواب دارد؟

کتاب الله و عترتی- شبکه ولایت - آتش به اختیار
کتاب الله و عترتی- شبکه ولایت - آتش به اختیار
منتشر شده در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۸