در حال بارگذاری ویدیو ...

The Most Important Problem in Families | Ali Reza Panahian

۵۱ بازدید
زینبیون تی وی
زینبیون تی وی

The Most Important Problem in Families

The most important problem in families is solving the issue of management. First, make the issue of management clear. When a family is formed, the feelings of one person become the feelings of two people. The needs of one person become the needs of two people. One person becomes two people. Two people become three people. Three people become four people. What should we do? We should make the issue of management clear.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال