Skip to main content
زولا
۳۰ بازدید

خیلی نماز و روزه قضا دارم نمیدونم چه مقدار بگیرم تکلیفم چیست؟

کتاب الله و عترتی- شبکه ولایت - آتش به اختیار
کتاب الله و عترتی- شبکه ولایت - آتش به اختیار
منتشر شده در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۸