در حال بارگذاری ویدیو ...

اعلام دلیل سقوط پهپاد در گرگان

News
News

سخنگوی وزارت دفاع: نقص فنی و انحراف یکی از سامانه‌های آفندی منجر به حادثه در گرگان شد/ گرگانی‌ها اگر قطعات باقیمانده‌ای را مشاهده کردند از دست‌زدن و جابه‌جایی خودداری کنند.
سخنگوی وزارت دفاع درباره سقوط یک پهپاد در گرگان توضیحاتی ارائه کرد.

سردار رضا طلایی‌نیک در سخنانی با اشاره به سقوط یک پهپاد در گرگان اظهار کرد: فرایند آزمایش تحقیقاتی سامانه‌های آفندی و پهپادی که در منطقه کویری انجام می‌شود امری سابقه‌دار است.

سخنگوی وزارت دفاع: نقص فنی و انحراف یکی از سامانه‌های آفندی منجر به حادثه در گرگان شد/ گرگانی‌ها اگر قطعات باقیمانده‌ای را مشاهده کردند از دست‌زدن و جابه‌جایی خودداری کنند.

وی افزود: یکی از سامانه‌ها که در فرایند آزمون و تحقیقات بوده دچار نقض فنی می‌شود و با انحراف از مسیر اصلی متلاش می‌شود و قطعاتی از این سامانه متلاشی شده در مناطقی از شهر گرگان فرود آمده است.

طلایی نیک تاکید کرد: تیم‌های امدادی و عملیاتی در حال جمع‌آوری این قطعات هستند. مردم گرگان اگر قطعاتی را مشاهده کردند از دستکاری و جابجایی آن‌ها خودداری کنند تا تیم‌های عملیاتی کار خود را در این زمینه انجام دهند.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

اعلام دلیل سقوط پهپاد در گرگان

۰ لایک
۰ نظر

سخنگوی وزارت دفاع: نقص فنی و انحراف یکی از سامانه‌های آفندی منجر به حادثه در گرگان شد/ گرگانی‌ها اگر قطعات باقیمانده‌ای را مشاهده کردند از دست‌زدن و جابه‌جایی خودداری کنند.
سخنگوی وزارت دفاع درباره سقوط یک پهپاد در گرگان توضیحاتی ارائه کرد.

سردار رضا طلایی‌نیک در سخنانی با اشاره به سقوط یک پهپاد در گرگان اظهار کرد: فرایند آزمایش تحقیقاتی سامانه‌های آفندی و پهپادی که در منطقه کویری انجام می‌شود امری سابقه‌دار است.

سخنگوی وزارت دفاع: نقص فنی و انحراف یکی از سامانه‌های آفندی منجر به حادثه در گرگان شد/ گرگانی‌ها اگر قطعات باقیمانده‌ای را مشاهده کردند از دست‌زدن و جابه‌جایی خودداری کنند.

وی افزود: یکی از سامانه‌ها که در فرایند آزمون و تحقیقات بوده دچار نقض فنی می‌شود و با انحراف از مسیر اصلی متلاش می‌شود و قطعاتی از این سامانه متلاشی شده در مناطقی از شهر گرگان فرود آمده است.

طلایی نیک تاکید کرد: تیم‌های امدادی و عملیاتی در حال جمع‌آوری این قطعات هستند. مردم گرگان اگر قطعاتی را مشاهده کردند از دستکاری و جابجایی آن‌ها خودداری کنند تا تیم‌های عملیاتی کار خود را در این زمینه انجام دهند.

اخبار و سیاست