Skip to main content
۴۹۶ بازدید

  • Suga,,Fatemeh
  • anf
  • مینا bts lover
  • Bahar...INSPIRIT
  • ❤️❤️snow princess)❤️❤️SARA

1000 DAYS! BTSاز دبیوت گروه BTS هزار روز گذشت تبریک

Suga,,Fatemeh
Suga,,Fatemeh
منتشر شده در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۴

این گروه در تاریخ 2013 دبیوت کردن که تقریبا سه سال میشه و تو این مدت زمان کوتاه طرفداران زیادی بدست آوردن حتی هشتنگ #BTS1000DAYS در تو/یتر ترند شده...................تبریک به BTS