Skip to main content
۱,۰۷۳ بازدید

  • بسته(ت مهم)

عنکبوت طلایی با نام لاتین "golden orb spider" استاد به دام انداختن طعمه

حیات وحش
حیات وحش
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۱

این نوع عنکبوت داری سم پرقدرت و مخرب اعصاب می باشد و شکار خود را در تار خود دفن و تبدیل به مایع می کند. همچنین این نوع عنکبوت جز قدیمیترین نوع عنکبوت بر روی کره زمین به حساب می آیند.