Skip to main content
۸۰۵ بازدید

رصد ناو آمریکا توسط پهپاد سپاه

نامه نیوز
کانال تایید شده نامه نیوز
منتشر شده در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸