Skip to main content
۸۰ بازدید

شناخت فلزیاب فرکانسی

فلزیاب پیشتاز
فلزیاب پیشتاز
منتشر شده در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۷

شناخت فلزیاب فرکانسی
شناخت فلزیاب فرکانسی از روی نوع تنظیمات ان میباشد و یکی از خصوصیات فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی در این است که میتواند طلا را در عمق زیاد با عدد وی دی ای VDI تفکیک نماید
یک روش دیگر شناخت فلزیاب فرکانسی از روی نوع تنظیمات ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم میباشد که با تغییر تنظیمات ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم میتوان ذرات مزاحم یا الیاژ فلزات را تشخیص داده و مشخص نمود.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34