در حال بارگذاری ویدیو ...

7 وظیفه اصلی مدیر فروش

کلمه پزی
کلمه پزی

مدیر فروش یک کسب و کار از جمله مهمترین افرادی است که می تواند سرنوشت آن کسب و کار را عوض کند. یک مدیر فروش خوب و حرفه ای، به خوبی می فروشد، پول وارد سیستم می کند و سازمان را در مسیر حرکت به سمت اهدافش کمک می نماید. در مقابل، یک مدیر فروش کار نابلد، فقط زمان از دست می دهد و میدان را به رقبا می بازد. البته که کارنابلدها و ضعیف های این حوزه معمولا ایرادات خود را نمی پذیرند و اغلب کلی بهانه در مسیر ناموفق شدن خود دارند

اگر مدیر فروش هستید، زمان آن رسیده که اصلی ترین وظایفتان را به خوبی بشناسید. اگر به وظایف اصلی خود به خوبی عمل کنید، خواهید توانست نتایج بهتری خلق کنید. اگر هم مدیر عامل هستید، باید با شناخت کامل و کافی از وظایف مدیر فروش، انتظاراتتان در مورد او را به خوبی تنظیم کرده و به درستی مدیریت کنید

حتماً این ویویو را تا آخر ببینید تا با وظایف یک مدیر فروش آشنا شوید.

کلمه پزی
https://kalamepazi.ir
********************
سفارش تولید محتوا
https://kalamepazi.ir/order-content
********************
آموزش تولید محتوا
https://kalamepazi.ir/content-production/
********************
بازاریابی محتوا
https://kalamepazi.ir/content-marketing
********************
تولید محتوای شبکه‌های اجتماعی
https://kalamepazi.ir/social-media-management/
********************

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

7 وظیفه اصلی مدیر فروش

۱ لایک
۰ نظر

مدیر فروش یک کسب و کار از جمله مهمترین افرادی است که می تواند سرنوشت آن کسب و کار را عوض کند. یک مدیر فروش خوب و حرفه ای، به خوبی می فروشد، پول وارد سیستم می کند و سازمان را در مسیر حرکت به سمت اهدافش کمک می نماید. در مقابل، یک مدیر فروش کار نابلد، فقط زمان از دست می دهد و میدان را به رقبا می بازد. البته که کارنابلدها و ضعیف های این حوزه معمولا ایرادات خود را نمی پذیرند و اغلب کلی بهانه در مسیر ناموفق شدن خود دارند

اگر مدیر فروش هستید، زمان آن رسیده که اصلی ترین وظایفتان را به خوبی بشناسید. اگر به وظایف اصلی خود به خوبی عمل کنید، خواهید توانست نتایج بهتری خلق کنید. اگر هم مدیر عامل هستید، باید با شناخت کامل و کافی از وظایف مدیر فروش، انتظاراتتان در مورد او را به خوبی تنظیم کرده و به درستی مدیریت کنید

حتماً این ویویو را تا آخر ببینید تا با وظایف یک مدیر فروش آشنا شوید.

کلمه پزی
https://kalamepazi.ir
********************
سفارش تولید محتوا
https://kalamepazi.ir/order-content
********************
آموزش تولید محتوا
https://kalamepazi.ir/content-production/
********************
بازاریابی محتوا
https://kalamepazi.ir/content-marketing
********************
تولید محتوای شبکه‌های اجتماعی
https://kalamepazi.ir/social-media-management/
********************

آموزش