در حال بارگذاری ویدیو ...

دنیای پولیش های کوکمی

فروشگاه لوازم خودرو گنجی پخش
فروشگاه لوازم خودرو گنجی پخش

پرکاربردترین پولیش های برند کوکمی ، پولیش های زبر (H7 , H8 , H9) هستند که علاوه بر کات بالا براقیت هم دارند.

پولیش های متوسط برند کوکمی عبارتند از F6 و P6 . از پولیش P6 می توان به عنوان پولیش تک مرحله ای نیز استفاده کرد.

پولیش های نرم و آنتی هولوگرام برند کوکمی عبارتند از M3 , P3

و در نهایت واکس براق کننده P1 که براقیت زیاد و کات کمی دارد و قابل اجرا به صورت دستی نیز می باشد.


جهت مشاهده قیمت و مشخصات و همچنین خرید بهترین مایع و مواد پولیش مخصوص بدنه خودرو به گنجی پخش مرجع دیتیلینگ خودرو در ایران مراجعه کنید.

https://ganjipakhsh.com/polish-and-detailing-consumables-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

#گنجی_پخش #ganjipakhsh #دیتیلینگ #دیتیلینگ_خودرو #دیتیلینگ_تخصصی #دیتیلینگ_ماشین #دیتیلر #دیتیلینگ_رنگ #دیتیلینگ_ایران #آموزش_دیتیلینگ #آموزش_دیتیلینگ_خودرو #پولیش #پولیشکاری #پولیش_ماشین #پولیش_بدنه #پولیش_حرفه_ای #پولیش_تخصصی #پولیش_کاری #پولیشر #پولیش_خودرو #پولیش_تخصصی #پولیش_زبر #براقیت_بدنه #احیارنگ #احیارنگ_خودرو #کوکمی #KochChemie #KochChemiePolish

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

دنیای پولیش های کوکمی

۰ لایک
۰ نظر

پرکاربردترین پولیش های برند کوکمی ، پولیش های زبر (H7 , H8 , H9) هستند که علاوه بر کات بالا براقیت هم دارند.

پولیش های متوسط برند کوکمی عبارتند از F6 و P6 . از پولیش P6 می توان به عنوان پولیش تک مرحله ای نیز استفاده کرد.

پولیش های نرم و آنتی هولوگرام برند کوکمی عبارتند از M3 , P3

و در نهایت واکس براق کننده P1 که براقیت زیاد و کات کمی دارد و قابل اجرا به صورت دستی نیز می باشد.


جهت مشاهده قیمت و مشخصات و همچنین خرید بهترین مایع و مواد پولیش مخصوص بدنه خودرو به گنجی پخش مرجع دیتیلینگ خودرو در ایران مراجعه کنید.

https://ganjipakhsh.com/polish-and-detailing-consumables-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

#گنجی_پخش #ganjipakhsh #دیتیلینگ #دیتیلینگ_خودرو #دیتیلینگ_تخصصی #دیتیلینگ_ماشین #دیتیلر #دیتیلینگ_رنگ #دیتیلینگ_ایران #آموزش_دیتیلینگ #آموزش_دیتیلینگ_خودرو #پولیش #پولیشکاری #پولیش_ماشین #پولیش_بدنه #پولیش_حرفه_ای #پولیش_تخصصی #پولیش_کاری #پولیشر #پولیش_خودرو #پولیش_تخصصی #پولیش_زبر #براقیت_بدنه #احیارنگ #احیارنگ_خودرو #کوکمی #KochChemie #KochChemiePolish