Skip to main content
بلک میرور
۱۴۶ بازدید

حقوق زنان در زندگی زناشویی چیست؟! قسمت دوم

آگاه باشیم
آگاه باشیم
منتشر شده در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۷

یکی از حقوق زنان است است که مردان همواره باید دنبال کار و کسب روزی حلال و تأمین مخارج زندگی خانواده باشند و به هیچ وجه نباید تنبلی کنند؛ زیرا در اثر تنبلی، دستشان خالی می شود و زن و فرزندان را خوار می کنند و موجبات سختی و آزار آن ها را فراهم می کنند.
ادامه این مطلب را از طریق لینک زیر مطالعه کنید:
https://goo.gl/vpi4m4