در حال بارگذاری ویدیو ...

موشن گرافیک

beitezohoor.ir
beitezohoor.ir

موشن گرافیک نواب خاص امام زمان (عج)
www.beitezohoor.ir/motion-graphics-novab-emam-zaman
معرفی چهره چهار نایب حضرت (عثمان بن سعید، ابوجعفر محمد، ابوالقاسم حسین بن روح، ابوالحسن علی بن محمد سمری) می پردازیم. برای اشنا شدن بیشتر با نواب خاص امام زمان (عج) می توانید به پست نواب خاص امام زمان (عج) بیت ظهور مراجعه کنید https://beitezohoor.ir/motion-graphics-novab-emam-zaman

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال