Skip to main content
نماوا
۶۳ بازدید

چرا در ایران شکایت مردم از قصور پزشکی کم است؟!

پایگاه خبری نیک رو
پایگاه خبری نیک رو
منتشر شده در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۸

چرا در ایران شکایت مردم از قصور پزشکی کم است؟!

www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :