Skip to main content
نماوا
۲۰ بازدید

  • ♡PARISA♡
  • ༆ᴋᴏᴏᴋɪᴇ
  • orjenal
  • X one it X*پردیس*❤Love KPOP❤
  • leila

فن فیکشن نامجین پارت دوم

Nazz_bano
Nazz_bano
منتشر شده در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۶

بالا خره این جلسه ی لعنتی هم تموم شد و جین با سرعت نور وشایلشو بعد از ارائه دادن پروژه اش جمع کرد و دوید سمت بیرون رفت به گاردن روف برج و روی نیمکت رو به دریا نشست و به نامجون زنگ زد/حالا مگه جواب میداد انگار میخواست تلافی کنه وقتی تلفن رفت رو‌پیغام گیر جین با ارامش و صدای جذابش گفت نامجونی؟بهت گفته بودم راجبه این قضیه ک پس تلافی نکن لطفا بگو چیکار داشتی؟نامجون؟
یکم که تلفن و نگه داشت و خبری از نامجون نشد خواست قطع کنه که صدای کلفت و مردونه نامجون پیچید تو گوشش خیلی نامردی جین
جین از این دلخوریای نامجون هم خوشش میومد درحالی که ناراحت بود و باید خودشو لوس میکرد ولی بازم شخصیت جدی و مردونشو حفظ میکرد جین تمام حالات نامجون و از بر بود واسه همینگزارش تخلف