در حال بارگذاری ویدیو ...

100000سال تهذیب چی قسمت17

انیمه باز
انیمه باز

صد هزار سال پیش ، فرقه تیانلان بر دنیای تهذیب حاکم بود و همه شاگردان فرقه قدرتمند و شکست ناپذیر بودن.

فقط شو یانگ ، شاگرد بنیانگذار فرقه ، در قلمرو پالایش چی باقی مونده بود ، حتی سگ و گربه فرقه هم عروج کرده بود برای همین شو یانگ تصمیم گرفت به مدت ده هزار سال وارد انزوا بشه. هنگامی که از انزوا بیرون اومد، فقط سه یا پنج شاگرد فرقه تیانلان باقی مونده بودن

نظرات (۱)

Loading...

توضیحات

100000سال تهذیب چی قسمت17

۴ لایک
۱ نظر

صد هزار سال پیش ، فرقه تیانلان بر دنیای تهذیب حاکم بود و همه شاگردان فرقه قدرتمند و شکست ناپذیر بودن.

فقط شو یانگ ، شاگرد بنیانگذار فرقه ، در قلمرو پالایش چی باقی مونده بود ، حتی سگ و گربه فرقه هم عروج کرده بود برای همین شو یانگ تصمیم گرفت به مدت ده هزار سال وارد انزوا بشه. هنگامی که از انزوا بیرون اومد، فقط سه یا پنج شاگرد فرقه تیانلان باقی مونده بودن

کارتون و انیمیشن