در حال بارگذاری ویدیو ...

فکت راجب ملکه اشک‌ها راجب سکانس زانو زدن: (کپشن)

BlueSpring | بهار آبے²
BlueSpring | بهار آبے²

کاپل های بقیه سریال ها وقتی برای سکانس رو زمین زانو‌ زدند :
با فاصله و جدا از هم رو زمین کنار هم زانو زدند
کاپل کیم‌کیم وقتی برای سکانس سریال رو زمین زانو زدند :
سوهیون برای اینکه پاهای جی‌وون اذیت نشه و به زمین و شیشه‌ها برخورد نکنه ، پاهای خودش رو اول رو زمین گذاشته و بعد پاهای جی‌وون، رو پاهای خودش :)))

نظرات (۷۶)

Loading...

توضیحات

فکت راجب ملکه اشک‌ها راجب سکانس زانو زدن: (کپشن)

۷۱ لایک
۷۶ نظر

کاپل های بقیه سریال ها وقتی برای سکانس رو زمین زانو‌ زدند :
با فاصله و جدا از هم رو زمین کنار هم زانو زدند
کاپل کیم‌کیم وقتی برای سکانس سریال رو زمین زانو زدند :
سوهیون برای اینکه پاهای جی‌وون اذیت نشه و به زمین و شیشه‌ها برخورد نکنه ، پاهای خودش رو اول رو زمین گذاشته و بعد پاهای جی‌وون، رو پاهای خودش :)))