Skip to main content
تک بلیط
۱,۶۹۱ بازدید

آموزش حرکت پشت بازو سیم کش به پایین Triceps Pushdown

تمرینو
کانال تایید شده تمرینو
منتشر شده در تاریخ ۷ فروردین ۱۳۹۶

آموزش حرکت پشت بازو سیم کش به پایین Triceps Pushdown
اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید، به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید.
www.tamrino.ir
من با افتخار یک بدنسازم