در حال بارگذاری ویدیو ...

تلنبار تعهدات صندوق‌های بازنشستگی

chhepassa
chhepassa

مجتبی قاسمی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در میزگردی با موضوع عوامل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و راهکارهای خروج از این ناترازی به ریشه تاریخی بحران صندوق‌ها در ایران پرداخت.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تلنبار تعهدات صندوق‌های بازنشستگی

۰ لایک
۰ نظر

مجتبی قاسمی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در میزگردی با موضوع عوامل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و راهکارهای خروج از این ناترازی به ریشه تاریخی بحران صندوق‌ها در ایران پرداخت.

اخبار و سیاست