Skip to main content
زولا
۲۲ بازدید

خانمی که عادت ماهانه داره می تواند به زیارت امام برود ؟

کتاب الله و عترتی- شبکه ولایت - آتش به اختیار
کتاب الله و عترتی- شبکه ولایت - آتش به اختیار
منتشر شده در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۸