در حال بارگذاری ویدیو ...

زیر یخ های قطب شمال چی پیدا شده؟

Dani
Dani

سردترین مکان های مسکونی دائمی روی زمین در دایره قطب شمال یافت می شود. اما، به لطف دشواری زندگی و کاوش در مناطق قطبی، چیزهای زیادی در آنجا وجود دارد که مدت ها فراموش شده است. با این حال، اکنون کم کم داریم با تاریخ شمال یخ زده آشنا می شویم. امروز از عجیب ترین آثاری که تاکنون در دایره قطب شمال دفن شده اند را بررسی می کنیم.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

زیر یخ های قطب شمال چی پیدا شده؟

۲ لایک
۰ نظر

سردترین مکان های مسکونی دائمی روی زمین در دایره قطب شمال یافت می شود. اما، به لطف دشواری زندگی و کاوش در مناطق قطبی، چیزهای زیادی در آنجا وجود دارد که مدت ها فراموش شده است. با این حال، اکنون کم کم داریم با تاریخ شمال یخ زده آشنا می شویم. امروز از عجیب ترین آثاری که تاکنون در دایره قطب شمال دفن شده اند را بررسی می کنیم.

علم و فن آوری