Skip to main content
نماوا
۶۴ بازدید

Railroad Corporation Trailer tehrancdshop.com

تهران سی دی شاپ
تهران سی دی شاپ
منتشر شده در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۸

عنوان Railroad Corporation بازی در سبک مدیریت و در خصوص تاسیس خط آهن در قرن نوزدهم است . بازیکن در این بازی وظیفه احداث و توسعه خط آهن و لوکوموتیوهای مناسب برای جا به جایی کالا یا مسافر بین مناطق مختلف را بر عهده دارد .
http://www.tehrancdshop.com/management/23650-railroad-corporation.html