Skip to main content
بلک میرور
۹۲ بازدید

  • جعفر

نان مهربانی

جعفر
جعفر
منتشر شده در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۷

در این نانوائی مردم پول نانی را میدهند و کارتی میگیرند تا با نصب آن روی گیره مخصوص نیازمندان بتوانند برداشته و با ارائه آن نان رایگان بگیرند.