در حال بارگذاری ویدیو ...

عمه بابایم کجاست؟

۳۱۹ بازدید
Delokhat
Delokhat

کربلا یعنی یک بیابان بی کسی

کلیپی 45 ثانیه ای همراه با قسمتی از نوحه ی عمه بابایم کجاست؟

متن نوحه کلیپ:
ﺩﻝ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﻢ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ ﺻﺪﺍ
ﺩﻝ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﻢ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ ﺻﺪﺍ
ﻋﻤﻪ ﺑﺎﺑﺎﯾﻢ ﮐﺠﺎﺳﺖ
ﻋﻤﻪ ﺑﺎﺑﺎﯾﻢ ﮐﺠﺎﺳﺖ
ﺩﻝ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﻢ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ ﺻﺪﺍ
ﺩﻝ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﻢ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ ﺻﺪﺍ
ﻋﻤﻪ ﺑﺎﺑﺎﯾﻢ ﮐﺠﺎﺳﺖ
ﻋﻤﻪ ﺑﺎﺑﺎﯾﻢ ﮐﺠﺎﺳﺖ
ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺟﺪﺍ ﮔﺮﺩﻡ ﺯ ﺩﺷﺖ ﮐﺮﺑﻼ
ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺟﺪﺍ ﮔﺮﺩﻡ ﺯ ﺩﺷﺖ ﮐﺮﺑﻼ
ﻋﻤﻪ ﺑﺎﺑﺎﯾﻢ ﮐﺠﺎﺳﺖ
ﻋﻤﻪ ﺑﺎﺑﺎﯾﻢ ﮐﺠﺎﺳﺖ

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال