در حال بارگذاری ویدیو ...

خِِِِِِِِِِِِِِیلی خَََََََََََََََستَََََََََََََــــــم_پــوریــا پـــــــــــوتَََََََََََََََـــــــــکـ

۱۲۷ بازدید
۱ نظر گزارش تخلف
♀✌【£ÇØÇαіђ】✌♀
♀✌【£ÇØÇαіђ】✌♀

چَنـ مَرده حَلـاجی داشـ؟یِ مَردِه
چَنـ وَقتِه عَلٌـافی داشـ؟یِ قَرنِه
بَچِـه کُدوم خیابـونیـ؟پیروزی
وَضعِ زور و بازو چیهِـ؟پیزوری
اَهلِ دود و دَم کِ نیستیـ؟اوو!تـا دِلِت بِخواد
میشِه دیگِ نَکِشیـ؟میکِشَم تـآ چِشِت درآد
خُب بِگو چیکاره ایـ؟خیابـون گَرد
واسِه پِدَرِت چی کَردیـ؟رو سیـام مَرد
مِرسی بِم گفتی مَرد!کُـ*ـــسِ نَـ*ـنَـت
آقـا مَرد بـا پِدَرِت بودیـ؟صَد دَر صَد
خِعیلی بـی اَدََبیـ!اُلگوم لُقمان بودِه
شَب چی میخُوردیـ؟پَنیر و نون لُقمام بودِه
وَضعِ پولِت چیهِـ؟یِ سِکِه هـایِ موندِه
هنو عاشقیـ؟مَگِه اَ این کُـ*ــسشرام موندِه
خِیلی خَستِه ایـ؟کـــوه اِوِرِست
بَدبَختی اینَم یِ دُنیایِ فِهرِست
حاجی بیخیال ما هنو مغز هدفو نشناخته!ی عمر گمیم بین این همه چهره ی نشناخته!
حاجی تورو قران ول کن؛جمع کن برو درد و دلاتو با یکی شِر کن مَن خودم یِ کوه بغضم تا بِ -__- گفتم رُخسَت
ترجیح میدم با یِ نخ سیگار اسودِه بِ یاد خدا باشم تا با یِ مُشت درد و غُصَم!
خدایا!شرمنـده ناشکر نیستـَم!فقط پُرم بپذیـر عُذرم!بپذیر عذرم!
شَـرمنده سرم پایینه مشکلات منو دهن گـ*ـاییده!تا میپرم من پرم خوابیده!
خورشیــــــد لَبِ سرم تابیده!
نه نـــامرد بِ تنم پا میـــــده!
اَشکــ رو گونـه هَمَش باریده!
از ریشه این وطن چـــــاییده!
در میمالن و بَعدم جــــا میره!
حرف مردم میشکونتت بعدم پامیشه میگه ک از بی عرضگیشه!
طرف وا میره!
نمیفهمن چی میکشی!
نمیفهمن چی بوده ک الان این شدی!
نمیفهمن چی میکشی!

نظرات
Loading...