در حال بارگذاری ویدیو ...

حیوان کمیابی که پیام‌آور مرگ است!

vaghtesobh websitte
vaghtesobh websitte

آی آی‌ها به دلیل فرهنگ عامه که ادعا می‌کند آن‌ها شرور هستند، شهرت بسیار بدی دارند.

به گزارش وقت صبح، برخی از داستان‌ها ادعا می‌کنند که اگر آی آی باریک‌ترین انگشت خود را به سمت کسی نشانه بگیرد، آن شخص را به قتل می‌رساند. از آنجایی که بسیاری از مردم بر این باورند که آن‌ها منادی عذاب هستند، اغلب در هنگام دیدن کشته می‌شوند.

نظرات (۱)

Loading...

توضیحات

حیوان کمیابی که پیام‌آور مرگ است!

۳ لایک
۱ نظر

آی آی‌ها به دلیل فرهنگ عامه که ادعا می‌کند آن‌ها شرور هستند، شهرت بسیار بدی دارند.

به گزارش وقت صبح، برخی از داستان‌ها ادعا می‌کنند که اگر آی آی باریک‌ترین انگشت خود را به سمت کسی نشانه بگیرد، آن شخص را به قتل می‌رساند. از آنجایی که بسیاری از مردم بر این باورند که آن‌ها منادی عذاب هستند، اغلب در هنگام دیدن کشته می‌شوند.

حیوانات و طبیعت