Skip to main content
۴۵ بازدید

یکی از بدهکاران عمده بانک اقتصاد نوین با ۳۲۰۰ میلیارد تومان بدهی بازداشت شد

پایگاه خبری نیک رو
کانال تایید شده پایگاه خبری نیک رو
منتشر شده در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۸

سخنگوی قوه قضائیه: یکی از بدهکاران عمده بانک اقتصاد نوین با ۳۲۰۰ میلیارد تومان بدهی بازداشت شد

www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :