در حال بارگذاری ویدیو ...

پرکنی در پرندگان - پرکنی پرنده با پرریزی پرنده متفاوت است.

Dani
Dani

پرکنی در پرندگان - پرکنی پرنده با پرریزی پرنده متفاوت است. پرکنی و خودزنی پرنده منشأ بیماری جسمی یا روانی دارد در صورتیکه پرریزی پرنده عاملی طبیعی و فصلی است.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

پرکنی در پرندگان - پرکنی پرنده با پرریزی پرنده متفاوت است.

۱ لایک
۰ نظر

پرکنی در پرندگان - پرکنی پرنده با پرریزی پرنده متفاوت است. پرکنی و خودزنی پرنده منشأ بیماری جسمی یا روانی دارد در صورتیکه پرریزی پرنده عاملی طبیعی و فصلی است.

حیوانات و طبیعت