Skip to main content
بلک میرور
۲۲۸ بازدید

پروژه براندازی نظام جمهوری اسلامی توسط CIA و FATF . استاد پورآقایی

استاد پورآقایی
استاد پورآقایی
منتشر شده در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۷

تحلیل بسیار ویژه و مهم در مورد براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران