Skip to main content
استعلام خلافی خودرو
۱,۸۳۹ بازدید

  • بسته شد خواستی رد بزن
  • Kurt

زنگنه: من نمی‌توانم بگویم چگونه تحریم را دور می‌زنم

News
News
منتشر شده در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

بیژن نامدار زنگنه در نشست خبری گفت: علیرغم مشکلات، با قدرت و اقتدار برای توسعه صنعت نفت و رفاه مردم تلاش می‌کنیم اما نوک اصلی پیکان جنگ امریکا که به طور غیر قانونی و با حمایت اسرائیل، تحریک منافقین و اشرار منطقه انجام می‌شود صنعت نفت است.

وی افزود: آنها می‌خواهند درآمد صادراتی حاصل نشود، جلوی نقل و انتقال پول نفت و فرآورده را بگیرند تا صرف مردم نشود و نگرانی و کمبود در کشور بوجود آید.