در حال بارگذاری ویدیو ...

فیلم لالیک

بهروز محمدی
بهروز محمدی

- نویسنده و کارگردان : محمد دیلمى - تهیه کننده : احمد تفرشى - بازیگران : بهروز محمدى ، نورا نجمى ، گلایول زرین مکان ، محمد سعیدى ، امیر حسین قاجار دامغانى ، ابراهیم یزدانى ، گیتى صالح ، مهدى شکرى

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

فیلم لالیک

۱ لایک
۰ نظر

- نویسنده و کارگردان : محمد دیلمى - تهیه کننده : احمد تفرشى - بازیگران : بهروز محمدى ، نورا نجمى ، گلایول زرین مکان ، محمد سعیدى ، امیر حسین قاجار دامغانى ، ابراهیم یزدانى ، گیتى صالح ، مهدى شکرى