در حال بارگذاری ویدیو ...

Wantons Doe Sob

۸,۴۵۴ بازدید
۵ نظر
گزارش تخلف
yas
yas

(کوروش)
دوِ صبح تو وان پر گل رُز
سکسىِ ولى نه اندازه ى رژ سرخ تو
شرابو وا نکرده شده لخت یهو
تنش یه "راز" مثه ویکتوریا
کى دیگه عاشقتِ اینطورى آخه
باهات این تو مى خوابِ تا خود صبح لا لا لا
هر کى داشت رول خودشو مى زدیم نوک قلّه کُک
ته خط معنى نداشت برا دو تا غد خل تخس
زمستون تورنتو برسون خودتو
بزنیم کل کره دور دو تا دیگه از ما نیست
تابستون رو برفا لیز اوو
چشم بهَم زدیم خطا نیست کو
فصلا رفت برگا ریخت زود متنفرم از پاییز
بهم قول بده خاطرات و نندازیش دور
چند ساعت مونده به پروازیم
پس فکر کنم یکم برا این حرفا دیر بود
مهم نیست از هم چند مایلیم دور
مهم اینه باشیم هرجایى
اونجا شهر عشق کس خوارش پس پاریس او او او

(سامى لو)
میخواى عکسامم بردارى
میگى عادت ندارم تنهایى
نذاشتم کم واست من جایى نه نه نه
تو مثه معجزه اى
من که تا تششش هستم
مگه اینکه خودت برى
یا اگه یه موقع یکى جامو گرفت
مى خوام واسه آخرین بار تو بغلت گریه کنم
شاید همین بچه بازیام یه روز دلتو زد
مجبور شدم ولت کنم ولى باز تو فکر توااامم
توام مثه خودم

(رها , کوروش)
دوِ صبح تو وان پر گل رُز
سکسىِ ولى نه اندازه ى رژ سرخ تو
شراب و وا نکرده شده لخت یهو

(آرتا رها)
دلم تنگ میشه هر روزى که میرى
میخواى آمارمو هرجورى بگیرى میگى بد بودى ولى
انقدر نگو تو که نبودى ببینى نبودى ببینى...

(آرتا)
یادمه روزى که میخواستى برى صبحش
دادى بم یه قل که بهم بگى اگه خواستى جایى برى تو
نکنى کارى که بیخود زدم بهت زنگ بعدم تلگرم
یه تک چت کردیم تا نصفه شب
نوشتى برات نوشتم
که اینا همه یه قصه اس اِل اِى میرى
خونت صاف بورلى هیلز تو یخچال هنسى ویسکى
ولى حسش نى میدونم بیبى دلت تنگه گریه بسه
نکن بهشم فکر چون هیچى مسه تو نمیده بهم مزه
دو صبح نمیشناختى خودت خودتو
گفتى بخواب پشتتو بم کن
پاشدى رفتى صبحش تو یهو
تو که میگفتى قلت قل خب
پس چرا رفتى صبحش تو یهو

(رها آرتا)
میگى بد بودى ولى
تو که نبودى ببینى
نبودى ببینى...

نظرات
Loading...