در حال بارگذاری ویدیو ...

اعتماد به دشمن/ دشمنان غیر قابل اعتماد

۸۲ بازدید
علی پیام
علی پیام

نه تنها اعتماد به آمریکا، خلاف بافتار یا تکستچر سیاست است بلکه در سیاست، همواره باید این گزاره جدی را مد نظر قرار دهیم که همه چیز در «تردید» قرار دارد مگر خلاف آن ثابت شود.عقل سیاسی حکم می‌کند که هیچ‌وقت به رقبا و دشمنانمان اعتماد نکنیم، این جمله برخاسته از یک عقلانیت و بخرداندیشی سیاسی است که آمریکا غیرقابل اعتماد است همانگونه که روسیه، چین، انگلیس و فرانسه غیر قابل اعتماد هستند اما غلظت آنها متفاوت است. رده‌بندی‌های گوناگونی در ارتباط با عدم اعتماد به دشمنان و دوستان وجود دارد. جامعه بین‌الملل انبوهی از کُنش‌گران را دارد که اهداف متراکم و نزدیک به هم را دنبال می‌کنند.امروزه، کُنش‌گران موجود در منطقه خاورمیانه دارای اهداف متراکم و نزدیک به هم هستند. وقتی اهداف، متراکم و نزدیک به هم باشد، رقابت به وجود می‌آید و رقابتی که سطح بالایی از رودررویی را داشته باشد، تبدیل به دشمنی می‌شود، لذا در چنین بافتاری نمی‌توان اعتماد کرد.
در سطح بین‌المللی نیز همین‌گونه است. مصداق بارز این نظر انگلیس است. این کشور به عنوان نزدیک‌ترین دوست و همراه آمریکا در جهان شناخته شده است و یک اتحاد مکتوب و غیر مکتوب در روابط آمریکا و انگلیس جود دارد و نزدیک‌ترین متحد آمریکا در دوران‌های مختلف تاریخی و در بسیاری از موارد، انگلستان بود. ولی در عین حال، نزدیک‌ترین رقیب آمریکا در اتحاد با کشورهای اروپایی نیز همین کشور است.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال