در حال بارگذاری ویدیو ...

15 زندگی گورخری:راه هاسیاه آنراباآرامش بپذیریم،من خوبم،توخوبی وباتعادل بین تضادهاآنراطی کنیم تابه ساحل صلح وحرکت روبه جلو برسیم

۰ نظر گزارش تخلف
فرهنگ رفتاری و خودشناسی (شماره ۵)
فرهنگ رفتاری و خودشناسی (شماره ۵)

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

15 زندگی گورخری:راه هاسیاه آنراباآرامش بپذیریم،من خوبم،توخوبی وباتعادل بین تضادهاآنراطی کنیم تابه ساحل صلح وحرکت روبه جلو برسیم

0 لایک
0 کامنت