در حال بارگذاری ویدیو ...

36 بعدا،ازدرجات کم باقراردادی مشخص،خود رابا آنچه که ازآن هراس داردمواجه کندوحساسیت آن اوبه تدریج نسبت به عامل ترسناک کمترمی شود.

۰ نظر گزارش تخلف
فرهنگ رفتاری و خودشناسی (شماره ۵)
فرهنگ رفتاری و خودشناسی (شماره ۵)

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال
توضیحات

36 بعدا،ازدرجات کم باقراردادی مشخص،خود رابا آنچه که ازآن هراس داردمواجه کندوحساسیت آن اوبه تدریج نسبت به عامل ترسناک کمترمی شود.

0 لایک
80 بازدید
0 کامنت