Skip to main content
تک بلیط
۸۴۴ بازدید

  • ☔   22 جولای ☔
  • تابش.نوجوانی

آقایان! بنزین را برای مردم بگذارید

News
News
منتشر شده در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

انتشار شایعه سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین، روز ۱۱ اردیبهشت ۹۸، باعث تشکیل صف‌های طولانی بنزین شد. شایعه مذکور می‌گفت: قرار است سهمیه بنزین هزار تومانی ۶۰ لیتر در ماه باشد و قیمت بنزین آزاد ۲۵۰۰ تومان. دولت زمان اعلام شده برای سهمیه بندی را تکذیب کرد، اما فعلا همه چیز را معلق گذاشته و به روز‌های آینده موکول کرده است.
پیامدهای سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی چیست و آیا این کار به صلاح است؟