در حال بارگذاری ویدیو ...

گوجه فرنگی خانگی

انوش راوید
انوش راوید

آموزش کشت گوجه فرنگی روی دیوار با بطریهای ضایعاتی، خیلی ساده و راحت برای مبارزه با گرانی گوجه فرنگی پر مصرف در ایران. بهترین راه خودکفایی است، تاکنون چندین روش کشت گوجه فرنگی و صیفی و سبزی در خانه و آپارتمان را بازنشر کردم، میتوانید آنها را در راویدسرا بیابید. http://www.raavid.ir

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

گوجه فرنگی خانگی

۰ لایک
۰ نظر

آموزش کشت گوجه فرنگی روی دیوار با بطریهای ضایعاتی، خیلی ساده و راحت برای مبارزه با گرانی گوجه فرنگی پر مصرف در ایران. بهترین راه خودکفایی است، تاکنون چندین روش کشت گوجه فرنگی و صیفی و سبزی در خانه و آپارتمان را بازنشر کردم، میتوانید آنها را در راویدسرا بیابید. http://www.raavid.ir

آموزش